Moderne boliger med et klassisk uttrykk | Kjelsåsgrenda

Om prosjektet

Det er en grunn til at vi har kalt dette prosjektet Kjelsåsgrenda. For oss symboliserer en grend de verdiene vi har ønsket å utvikle, og som har vært styrende for beslutningene vi har tatt underveis.

I tett samarbeid med arkitektene i A-lab har vi tenkt og tegnet, tegnet og tenkt, til vi var fornøyde. Resultatet er moderne boliger med et klassisk uttrykk, samlet rundt et felles tun som skaper tilhørighet og identitet. Alle boligene har i tillegg egne hager og uterom, som sammen med arkitekturen i husene skaper levende og fleksible hjem.

 

 

Arkitektens ord

 

Vi har tenkt mye på deg når vi har utviklet Kjelsåsgrenda. Vi har tenkt på hvordan moderne mennesker har lyst til å bo, og tenkt at en grend, et sted der naboer tar vare på hverandre og du føler deg hjemme, er et godt sted å bo og vokse opp.

Resultatet er syv tomannsboliger med småhuskarakter samlet rundt et felles tun som kan brukes til 17. mai‐feiringer, barnebursdager, sommerfester, julemarked og så videre. Vi har lagt vekt på å skape boliger med mye lys og god kontakt med uterommet. Blant annet har stue og kjøkken, store vindusflater mot hagen og på loftet slipper takvinduer himmelen inn. Oppholdsrom og soverom vender i hovedsak inn mot det stille tunet, mens trapp, bad og gang danner en skjerm mot veien og øvrig bebyggelse.

Boligenes interne beliggenhet skaper i kombinasjon med adkomstveier og stier varierte uteoppholdsarealer, og sørger for at alle boligene både har private og felles uterom med gode solforhold. På tunet er det også en åpen trapp som gir god tilgjengelighet til parkeringskjelleren og smøre-/sykkelboden som deles av alle som bor i grenda.

Det har også vært viktig å tilpasse husene til omgivelsene på Kjelsås. Vi har derfor scannet og dokumentert fargene på en rekke hus i nærområdet og utarbeidet en karakteristisk og stedstilpasset palett som gir grenda en tydelig identitet. Med sin trekledning, sitt saltak og den gjennomtenkte utendørsplanen vil Kjelsåsgrenda oppleves som en naturlig fornyelse av nabolaget.

Velkommen!

 – A-lab